Втулка на предпазителя/Изолатор за изключване на предпазителя

  • CGF-5C Malleable Iron Suspension Clamp For Electric Power Accessories

    CGF-5C Скоба за окачване от ковано желязо за аксесоари за електрическо захранване

    Захранващите фитинги са метални аксесоари, които свързват и комбинират различни устройства в електроенергийната система и играят роля в предаването на механично натоварване, електрическо натоварване и известна защита.
  • Fuse Cut-out Bushing Insulator

    Изолатор на втулка с изрязан предпазител

    Втулката трябва да бъде проектирана да издържа на напрежението на електрическото поле, произведено в изолацията, когато има заземен материал. С увеличаването на силата на електрическото поле, в изолацията могат да се развият пътища на изтичане. Ако енергията на пътя на изтичане надвиши диелектричната якост на изолацията, тя може да пробие изолацията и да позволи на електрическата енергия да се проведе до най -близкия заземен материал, причинявайки изгаряне и образуване на дъга.