изолатори с дълги пръти за линии с високо напрежение